O SACENU

SACEN INTERNATIONAL
okuplja ugostiteljsko-turistička preduzeća i profesionalce koji su spremni za KORAK NAPRED. A to znači da svesni neophodnosti prihvatanja svetskih standarda kvaliteta, savremene tehnologije, načina rada i rukovođenja u skladu sa principima tržišne privrede, kao uslov za opstanak, razvoj, uspešnije profesionalno poslovanje, i uključivanje u svetske turističke i privredne tokove.

Ako ste izabrali da turizam i ugostiteljstvo, budu Vaše životno opredeljenje onda je SACEN International Vaša porodica istomišljenika uz čiju pomoć će te svoje ciljeve ostvariti-brže i lakše.
 

Uključite svoje preduzeće u SACEN Interantional - potpisivanjem Ugovora o poslovnoj saradnji.

Uključite se u rad udruženja, odbora, grupacija, saveta i sekcija SACEN Internationala u skladu sa Vašim zanimanjem, interesovanjima i sklonostima.

Pristupite članstvu SACEN Internationala kao instruktor specijalista za određenu oblast.

Koristite usluge zapošljavanja, berza koja Vam garantuje obezbeđenje stručnih kadrova.
Koristite Međunarodne i domaće fondove za razvoj i unapređenje ugostiteljstva i turizma koje Vam SACEN obezbeđuje iz Evropske banke za regionalni razvoj i Svetske banke.

Tražite stručnu pomoć u izradi projekta i elaborata za nove koncepte
u ugostiteljsko-turističkom biznisu.


Sacen International

Međunarodni centar za razvoj turizma i ugostiteljstva

Dr Ivana Ribara br.77/3,
11070 Novi Beograd

tel: +381 (0)11 215 45 45
tel: +381 (0)63 225 422

sacenbg@eunet.rs, sacenbg@gmail.com

Prof.dr Dragan Gligorijević, 
Predsednik Sacen International-a

Copyright © 2016 Prof.dr Dragan Gligorijević sacenbg@eunet.rs, sacenbg@gmail.com tel: +381 (0)63 225 422