77 . SEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Na osnovu članova 11, 23, 24, 25, 26 i 27. Statuta Međunarodnog turističkog saveza- centra za razvoj turizma i ugostiteljstva Jugoistočne Evrope i Mediterana –SACEN Internationala , Beograd i ukazane potrebe, sazivam:

 

77 . SEDNICU UPRAVNOG ODBORA

 

koja će se održati dana 10.10.2017. godine u BEOGRADU– Hotel «Palace»  sa početkom u 14 časova, Banket sala .

 

Za navedenu sednicu predlaže se sledeći:

 

DNEVNI RED

 

1.Analiza protekle letnje turističke sezone  2017.god.u regionu Mediterana i jugoistočne Evrope;

2.Izveštaj o rezultatima Međunarodne turističke patrole: » Izbora najboljih u turizmu regiona, letnje turističke sezone  2017.godine«  Mediterana i jugoistočne Evrope;:

                                 TURISTIČKI OSKAR – ZLATNO TURISTIČKO SRCE 2017;.

      3.Organizacija XXII -  SLAVAGASTRA 2017. godine 16.DECEMBR – hotel PALACE, Beograd;

  1. Priprema prestojeće zimske turističke sezone 2017.godine sa posebnim osvrtom na edukaciju kadrova iz rada i uz rad prema potrebi ugostiteljsko – turističke privrede regiona Mediterana i jugoistočne Evrope.
  2. Tekuća pitanja

            
 

 

Molimo Vas da potvrdite Vaš dolazak na tel/fax: 011/2154545 , 063/225-422,063/294785,063 8985444,069 786 795  ili na   e-mail: office@sacen.eu sacenbg@eunet.rs ,  ili da obezbedite odgovarajuću zamenu.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                     Predsednik Skupštine

                                                                                                                    SACEN Internationala

 

                                                                                                                         Prof.dr Dragan Gligorijević                                                                                                             

 


Sacen International

Međunarodni centar za razvoj turizma i ugostiteljstva

Dr Ivana Ribara br.77/3,
11070 Novi Beograd

tel: +381 (0)11 215 45 45
tel: +381 (0)63 225 422

sacenbg@eunet.rs, sacenbg@gmail.com

Prof.dr Dragan Gligorijević, 
Predsednik Sacen International-a

Copyright © 2016 Prof.dr Dragan Gligorijević sacenbg@eunet.rs, sacenbg@gmail.com tel: +381 (0)63 225 422